Hassulan laskuri #1

Lähtöarvot | Tulokset | Laskennan perusteet

Energiantuotannon, kulutuksen ja liikkumisen käytön päästölaskuri

Laskurilla voi laskea havaitun, arvioidun tai tavoitellun kulutuksen tuottamat hiilidioksidipäästöt ja myös vertailla eri energiantuotantomuotojen aiheuttamia päästöjä.

Syötä lukuarvot halutulta aikajaksolta (esim. kalenterivuodelta) kokonaislukuina lomakkeen kenttiin. Muut päästöt -kohtaan voi laittaa vaikka lentomatkojen arvioidut päästöt jne.

Huomaa, että kaikkiin kenttiin tulee syöttää arvo, vaikka vain nolla (0)!

Lähtöarvot

KulutusmäärätTulokset


HUOM: Laskennan tulos on – desimaaleista huolimatta – tietysti vain suuntaa-antava.

Lähtöarvot puuttuvat, ei tuloksia vielä


Laskennan perusteet:

CO2-päästöjen laskennassa on käytetty tietoja mm. seuraavilta sivuilta
http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html ja
https://www.energiavirasto.fi/sahkontuotannon-paastokerroin ja osin
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet
Lentomatkojen päästöjä voi arvioida esim. sivun
https://www.lentoliikennejailmasto.fi/vaikutukset avulla .

Laskelman pohjana on käytetty seuraavia lukuja (pyöristettyjä, laskennassa käytetty 2 desimaalia):

Mietelmiä

Eihän se kovin hyvältä näytä:(
Se kohuttu ilmastovelka-laskuri kertoo, että Pariisin sopimuksen mukainen tavoitetaso v. 2030 olisi 5,2 tn/suomalainen. Lukuun sisältyvät myös ruuan ja matkailun päästöt.

Hassulan aurinkovoimalan tuotantotehotiedot löytyvät nyt sääasemasivulta. . Päästöjä 0!

Takaisin Hassulan etusivulle