logo

Maaperän lämpötila

Maaperän lämpötila n. 2,4 m päässä talon pohjoisseinästä.

Maaperän (ja ilman, perättä:) lämpötilaa mitataan talon lähellä herttavuorenkilvikkoon sijoitetulla tangolla, johon on liimattu 17 kpl Maximin DS18B20 1wire-antureita. Kuvan tumma vaakaviiva vastaa 0-tasoa eli maanpintaa, kuvassa näkyvät raidat vastaavat likimain anturien paikkoja.

Tarkemmin mittausjärjestelystä...
Antureista yksi on n. 16 cm maan pinnan yläpuolella ilman lämpötilaa mittaamassa ja muut n. 8 cm välein maanpinnasta alaspäin (0, 8, 16 ,...120 cm.) Anturijono on johdotettu kellarissa olevan Raspberry Pi-koneen GPIO-pinniin ja lämpötilalukemat kerätään shell- ja python-skripteillä mysql-tietokantaan. Kantaan taltioiduista viimeisimmän 6 kk tiedoista muodostetaan määrävälein yo. kuva gnuplot-ohjelmalla. Tiedot luetaan nyt aluksi koetteeksi pari kertaa tunnissa päivässä, myöhemmin taltioväliä harvennetaan.
Maaperä tangon kohdalla on pinnassa multaa, syvemmällä hienoa hiekkaa. Alueella ei kävellä eikä mahdollista lumipeitettä poisteta.
Kuvan piirtämiseen käytetyt mittausarvot ja piirtokomennot.
Kuvia Tarkemmat kuvaukset laitteistosta ja ohjelmista pyydettäessä.

Rouhun sääaseman ilmoittama ilman lämpötila: 25.6 °C