Hassulan kulutuslukuja


Tiedot taltioidaan mysql-kantaan kuukausittain, ja siirtyvät kuvineen sivulle automaattisesti
Sähkö - Vesi - Öljy
Sähkömittarilukemat ja kulutuslukuja
Viimeisimpiä lukemia:
2020-10-31	60507
2020-12-01	61418
2020-12-31	62508
2021-01-31	63663
2021-03-01	64926
2021-04-01	66590
2021-05-01	67553
2021-05-31	68158
2021-07-01	68487
2021-08-01	68713
2021-09-01	69082
2021-09-15	69366
Hassulan sähkönkulutuslukemia
Kuukausikulutus (likim.)
Vuosi Kk      kWh     teho (kW)
2021	9	0	0.00
2021	8	330	0.46
2021	7	202	0.28
2021	6	292	0.41
2021	5	601	0.83
2021	4	937	1.30
2021	3	1642	2.28
2021	2	1219	1.69
2021	1	1155	1.60
2020	12	1133	1.57
2020	11	868	1.21
2020	10	756	1.05
Vuoden 2019 l-tilat
Sähkön tuotanto ja kulutus 2019

Vuosikuvat:
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017

Vuoden 2019 sähkölukemia
Vuosikulutukset:
(syyskuu-syyskuu)
1990	2305
1991	4991
1992	4938
1993	4612
1999	5694
2000	6544
2001	6629
2002	10301
2003	10765
2004	9525
2005	9310
2006	10669
2007	10020
2008	9474
2009	10280
2010	10100
2011	9140
2012	8093
2013	8517
2014	6551
2015	8196
2016	7495
2017	6401
2018	6187
2019	7556
2020	6807
2021	9843
Hassulan sähkön vuosikulutuslukemia
Vuoden l-tilat
Linkkejä:
Tiedustelut ja muut yhteydenotot s-postilla info @ hassula.net